Czym jest VoLOntariat?

VoLOntariat jest organizacją opierającą się na nas, uczniach V LO, i głównym jego celem jest szerzenie idei bezinteresownej pomocy ludziom potrzebującym poprzez angażowanie nas w organizację Dorocznego Uczynku Charytatywnego i przeprowadzanie zbiórek pieniędzy dla osób potrzebujących. Poza tym jest to dla nas prawdziwa szkoła życia, gdyż wszystko tworzymy sami, od pomysłów aż po ich wykonanie. Opiekę nad nami pełnią niektórzy z nauczycieli z naszej szkoły, co również otwiera wszystkich na współpracę dla osiągnięcia wspólnego, szczytnego celu i pomaga w przełamywaniu barier nauczyciel-uczeń. Działanie w VoLOntariacie umożliwia nam także współpracę z rówieśnikami i uczy organizacji, a więc nie tylko sztuki zarządzania, lecz także wiernego wypełniania obowiązków. Działalność VoLOntariacka jest dla nas doskonałą formą spędzania czasu po lekcjach oraz wartościowym doświadczeniem. A zatem celem naszej działalności nie jest tylko pomoc potrzebującym, lecz także nauka trudnej sztuki pracy i współpracy z innymi.

Dodaj komentarz